Acceptance of student applications in the 2nd round of the “MaKE IT” Innovation Grant Programme begins

Starting Thursday, September 1, the acceptance of student applications for the 2nd round of the Innovation Grant Programme of the project “Innovation grants for students in the interdisciplinary fields of art, culture, economics and IT (MaKE IT)” is launched. The application will be valid until 25th September 2022.

To apply to the programme:

  1. The student can submit his/ her idea to find a team or collaboration partner for its implementation here. The claimed idea will come to the Repository of ideas.
  2. If you want to work on the ideas put forward by others, you should get acquainted with those that are available in the project’s Ideas repository of 1st and 2nd round. If the idea seems interesting, you should contact the applicant of the idea by pressing the button “Mani interesē” and discuss the possibilities of working on the implementation of the idea with the applicant (company, institution or other student).
  3. If students already have an idea, or when the development of the idea has been discussed with the applicant of the idea and a team is created, then the application form with attachments should be filled in.
  4. In preparing the application, be sure to consult with the project activities implementation coordinators, collaboration partners and other possible advisors.
  5. The completed application form with attachments in word and pdf formats should be sent by e-mail to the address: [email protected]. After that, the organizers will contact the team about the next steps.

Detailed information on the application process is available here.


The project “Innovation grants for students in the interdisciplinary fields of art, culture, economics and IT(MaKE IT)” No. 1.1.1.3/21/A/003
partners are Bank School, Albert College, the Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, Ventspils High Technology Park, the EKA University of Applied Sciences Foundation, EUROLCDS Ltd. The project will be implemented over a period of 24 months, from 22 November 2021 to November 2023.

The total cost of the project is 1,075,534.72 EUR, incl. ERDF funding – EUR 900,000.00 (83.68%) and private co-financing – EUR 175,534.72 (16.32%).

2. cikla gala aizstāvēšanā 32 komandām apstiprināti sasniegtie rezultāti

16. un 17. martā Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA) notika projekta „MaKE IT” 2. cikla komandu gala aizstāvēšana, un pēc komisijas rūpīgas izvērtēšanas visu 32 komandu četru mēnešu posmā sasniegtie rezultāti tika atzīti kā īstenoti atbilstoši pieteikumiem un inovāciju programmas īstenošanas kārtībai. Sasniegtos rezultātus un radīto produktu prototipus prezentēja astoņas komandas, kuras darbojās Lielā granta atlases ietvaros, un 24 komandas, kuras īstenoja projektus Mazā granta programmā.

“No Lielā granta komandām vērtēšanas komisija izcēla komandu “Pelni Pelna” sasniegto, bet no Mazā granta komandām – “Ratiņš Labs”, “Jaunais profesors”, “Feelful” un “Team AAA”,” informē projekta “MaKE IT” Ekonomikas un kultūras augstskolas aktivitāšu koordinators Kaspars Šteinbergs.

Komandas “Pelni Pelna” biznesa ideja paredz šķeldas pelnu izmantošana kā betona masas pildvielu. “Ratiņš Labs” ir izstrādājusi videi draudzīgus bērnu ratiņus, kuru izgatavošanā tiek izmantoti otrreiz pārstrādāti un ilgtspējīgi materiāli. Apvienība “Jaunais profesors” radījusi lietotni, lai palīdzētu skolēniem aizraujošā veidā uzlabot matemātikas prasmes. Savukārt komandas “Feelful” biznesa ideja ietver sevis un savu emociju iepazīšanu ar kinētiskās mākslas palīdzību – tam izstrādāts īpašs komplekts, bet apvienība “Team AAA” izstrādājusi īpašu tīmekļa vietni, ar kuras palīdzību var novērtēt atgriezenisko saiti gan saziņā ar klientiem, gan arī organizācijas iekšienē.

Komisijā darbojās EKA profesore, programmu direktore Dr.oec. Inga Šīna, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvis, Dr.sc.ing. Jānis Lelis, Banku augstskolas docents, programmas vadītājs Andris Fomins, Alberta koledžas direktore Vita Vežanova, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka pārstāve Sandra Rožkalne, Ekonomikas un kultūras augstskolas fonda valdes priekšsēdētāja Anna Saltikova, kā arī Alberta koledžas un EKA studējošo pašpārvalžu pārstāvji Kitija Rozenberga, Zane Lazdiņa un Dārta Cinovska.

Projekta „MaKE IT” mērķis ir palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, veicinot augstskolu, studentu un komersantu sadarbību.


Aktivitāte tika īstenota projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”, Nr. 1.1.1.3/21/A/003 ietvaros. Tas ilgs 24 mēnešus (22.11.2021.-21.11.2023.). Projektu īsteno Ekonomikas un kultūras augstskola, sadarbībā ar partneriem – Ekonomikas un kultūras augstskolas fondu, Banku Augstskolu, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Alberta koledžu, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu un SIA “EUROLCDS”.

Projekta Nr. 1.1.1.3/21/A/003 kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 075 534,72 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 900 000,00 EUR (83,68%), bet privātais finansējums – 175 534,72 EUR (16,32 %).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *